‘વાયુ’ની અસર / સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ, ઉત્તર-મધ્ય ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો