રાજુલા માં ઓલ મુસ્લિમ કોર કમિટી દવરા સન્માન સમારંભ યોજાયો.