कराड उत्तरेत सचिन नलवडे यांनी धेर्यशील कदम यांना दिला पाठींबा, न्युज अस्लम मुल्ला