જામનગર લોકસભાની બેઠક ના ઉમેદવાર પૂનમબેન માડમ ના સમર્થનમાં બાઈક રેલી સાથે રોડ શો