જામનગર શહેર માં ભાજપ ને લાગ્યો ઝટકો,ભાજપના નીતિન માડમ જોડાયા કોંગ્રેસમાં