જામનગર: લોકસભા ચૂંટણી પહેલા congress શહેર પ્રમુખ ગિરીશ અમેઠીયા bjp માં જોડાયા