e a00467 pkg -mangal kalash shthapna samaroh karauli (raj)