માધાપર ખાતે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરી મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના જન્મદિનની ઉજવણી કરાઈ