મહીસાગર : ભાજપના ઉમેદવાર રતનસિંહ રાઠોડ અને ધારાસભ્ય જેઠાભાઈ ભરવાડે સભા સંબોધી.