મહેસાણાની પૂજા પટેલને વર્લ્ડ મિસ યોગનું બિરૂદ પ્રાપ્ત થયું | yoga | mahesana