રાજકોટ : બેડીપરા વિસ્તારમાં ગંદકીના ઢગલા, મહિલાઓએ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો 13-9-2019