સુરત સહીત દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ..પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિએ ચડાવેલા પાટિયાના પૈસા પડી ગયા..