સુરત જકાતનાકા તક્ષશિલા ના બાળકોને હ્દય પૂર્વક શ્રધ્ધાંજલિ ભગવાનતેમના આત્માને શાંતિ આપે એવી પ્રાર્થના