તાપી જિલ્લાના ગુણસદા ખાતે નરેન્દ્ર મોદીની જાહેરસભાની તડામાર તૈયારી શરૂ