ભારતની સૌથી ખતરનાક નદી વડોદરાની વિશ્વામિત્રી હેલિકોપ્ટર દ્વારા લીધેલો વિડિઓ