Anand - ज्ञान विज्ञान

संस्कृति समाज सेवा संस्थान ट्रस्ट,भरूच (गुजरात)

gujarat na shahero na prachin nam

20રૂ.ના ખર્ચે બનાવો પાકને નુકશાન કરતી જીવાતોના નાશ માટે સ્ટીકી ટ્રેપ, pest control sticky trap

જો આવો પતિ મળે તો અવેડા માં મોઢું ધોવા ના જતા